nên dùng bát hương bằng đồng hay bằng sứ

Có Nên Mua Đồ Thờ Bằng Đồng cho bàn thờ gia tiên, thờ phật, thổ công?

Có Nên Mua Đồ Thờ Bằng Đồng cho bàn thờ gia tiên, thờ phật, cung tiến đình chùa?